Rólunk

Az Őrvidéki Bárka Egyesület céljai, tevékenységei

 • Közösségfejlesztés, közösségi alapú gazdaságfejlesztés, az állampolgárok részvételén alapuló társadalmi szerkezet kutatása, elemzése a gyermekek jövője érdekében.
 • Egy olyan egészséges, harmonikusan együttműködő közösségi rendszer kialakítása, kutatása, fejlesztése, oktatása, amelyben a szellemi élet szabadságon, a gazdasági élet testvériségen és a jogi élet az egyenlőségen alapul, hogy mindez a gyermekek számára mintául szolgáljon.
 • A természet eltartó képességének a korlátait figyelembe vevő gazdasági, mezőgazdasági rendszer kialakítása, amiben az emberi életminőség fejlődni, javulni képes. A folyamatok vizsgálata, élményen és átélésen alapuló nevelés (magtól az asztalig).
 • A globális problémákra, mint pl.: a szegénység, a gazdasági válságok, a környezetszennyezés, a romló egészségi állapotok, a kulturális gyökértelenség, a romló közbiztonság okainak a feltárása, és ezen okok ismeretében a helyi közösségekben, a mezőgazdaság (biodinamikus tangazdaság), a termelői-fogyasztói szerkezet (rövid ellátási lánc) kialakítása, a magyar népi kultúra ápolása és a magyar népi hagyományok évköri megélése és ehhez kapcsolódóan egy kísérleti oktatás kutatása, fejlesztése és kialakítása azzal a céllal, hogy megszüntesse a fent felsorolt problémákat.
 • Tevékenység alapú nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, nemzetközi kapcsolatok.
 • Magyar népi kultúra és művészet gondozása, hagyományok megőrzése.

A célok megvalósítása érdekében:

 • oktatási, előadás szervezési, rendezvény szervezési, önképzési tevékenységet folytat mindazon érdeklődők, tagok, önkéntesek számára, akik kifejezik érdeklődésüket.
 • Az oktatási tevékenységeket (felnőtt-, és gyermekképzés): továbbképzés, gyakorlati foglalkozások, szemináriumok és táborok keretében végzi.
 • A közösségszervező munka részeként a magyar népi hagyományos évköri ünnepek megszervezése, megtartása. A magyar népművészeti ágak tárgyalkotó népművészet, szellemi örökség, zenei és tánckultúra megőrzése, továbbörökítése.
 • Szemléletformálás. A célok megvalósítása érdekében a rendszerszemlélet elterjesztésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos szemléletformáló tevékenységeket végez. pl. előadások, foglalkozások, kiállítások, táborok és egyéb szemléletformálásra alkalmas tevékenységek.
 • Az egyesület a társadalmi kapcsolatok megerősítése érdekében aktív média kommunikációs tevékenységet végez, kiállításokat, önképző műhelymunkákat tart.
 • Szektorok közötti kapcsolatfejlesztés, a szektor közi kapcsolatok gyakorlati megvalósítása, találkozók szervezése, rendezvényszervezés, konferenciák szervezése, Rövid Ellátású Lánc (REL) szervezése segítségével.
 • közösség fejlesztés, amely kiterjed mind az Egyesület belső működését biztosító önkéntesekből álló közösség fejlesztésére, valamint más hasonló céllal működő közösségek tanácsadással, képzéssel való segítségére, valamint újonnan szerveződő közösségek támogatására, képzésére.
 • pályázat írás és teljes körű menedzsment,
 • tudományos tevékenység, kutatás, műhelymunka, önképzés, kiadványszerkesztés, könyvkiadás

Az egyesület céljának megfelelően közhasznú tevékenységet is folytat.

Az egyesület az országhatáron kívül élő magyar honfitársainkkal kapcsolatot ápol és tevékenysége kiterjed a határainkon kívülre is.